Tất cả bài viết

Bộ sưu tập Zaada 2020: Hoa và Kim loại

Bộ sưu tập mới của Zaada Flowers là về hoa và kim loại. Ý tưởng được lấy cảm hứng từ xu hướng Metallic đã và đang...